2017 ОН "ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА-ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ"-НИЙ ЖИЛ      


ТАНЫ ТУСЛАХ
ШАЛГАХ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭНДЧИЛГЭЭ

     дээд хэсэг

     дунд хэсэг


БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА